Thầy Thích Đồng Thành

Tiểu sử Thầy Thích Đồng Thành

Đại đức Thích Đồng Thành thế danh là Võ Mộng Ðộc Lập

Thầy Tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại New Delhi 2010. Là giảng viên tại phân khoa Phật học University of New Delhi, India từ năm 2007-2010. Hiệu Trưởng Trường Trung Đẳng Phật Học Nguyên Thiều – Tu Viện Nguyên Thiều. Trước khi về tu viện Nguyên Thiều, thầy trụ trì chùa Thọ Sơn, Phổ Quang.

Hiện tại Thầy là trụ trì Chùa Thiên An (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Trưởng Ban Hoằng Pháp kiêm Hiệu Trưởng trường Trung Cấp Phật Học Bình Định.

Email: dongthanh109@yahoo.com

- Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều nhất: 

  • Thầy Thích Đồng Thành?
  • Thầy Thích Đồng Thành?
  • Thầy Thích Đồng Thành?
  • Thầy Thích Đồng Thành?
...
Xem thêm