Thầy Thích Giác Toàn

Tiểu sử Thầy Thích Giác Toàn

Hòa Thượng Thích Giác Toàn mồ côi Cha trong bụng Mẹ!!!, Mẹ sinh ra rồi nuôi dưỡng tới năm nhà sư 13 tuổi thì Mẹ qua đời… Năm 14 tuổi Thầy đi tu ở Tịnh xá Mỹ Đức – TP Mỹ Tho.

Năm 1962 – 1965: Nhà sư tu ở hai tỉnh Mỹ Tho và Bến Tre.

Tháng 11 năm 1965: Nhà sư lên Sài Gòn, nương tựa tu học tại Tịnh Xá Trung Tâm tới nay trên 45 năm.

Tịnh Xá Trung Tâm xây dựng vào tháng 4 năm 1965, do Hòa Thượng – Pháp Sư Giác Nhiên khai sơn. Ngay từ buổi đầu, Tịnh Xá Trung Tâm nguyên là trụ sở của Giáo Hội Tăng Gìa Khất Sĩ Việt Nam.

Từ 1965 – 1976: qua 6 đời Trụ trì (trước năm 1975, các Tịnh xá địa phương theo quy định chung 3 tháng đổi Trụ trì theo truyền thống Hệ Phái Khất Sĩ. Sau này là 6 tháng hoặc 1, 2 năm thay đổi Trụ trì ). Nhà sư nối tiếp Trụ trì từ năm 1978 cho tới nay.

Hòa Thượng Thích Giác Toàn thọ giới Cụ túc Tỳ kheo năm 1968. Từ đó đến năm 1975 – nhà sư thường theo Giáo đoàn du Tăng đi hành đạo thuyết pháp và làm những công tác từ thiện xã hội.

Sau năm 1975, đất nước hòa bình độc lập, nhà sư cũng tiếp tục công việc thuyết giảng kinh pháp và từ thiện xã hội.

Trong 2 năm: 1980 – 1981, tham gia ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam.

Tháng 11 năm 1981, khi trở thành giáo phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nhà sư tham gia tích cực vào hai công tác trọng tâm là Hoằng Pháp và Giáo dục Tăng Ni của Giáo Hội Phật Giáo trong suốt gần 30 năm qua.

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Giác Toàn là ai?
  • - Thầy Thích Giác Toàn đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Giác Toàn là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Giác Toàn ở đâu?
  • - Thầy Thích Giác Toàn sinh năm nào?
...
Xem thêm