Thầy Thích Trí Huệ

Tiểu sử Thầy Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ là trụ trì chùa Pháp Tạng (C3/8 Lê Đình Chinh, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM).

ĐÔI ĐIỀU THẦY THÍCH TRÍ HUỆ DẠY CHÚNG SINH:

1/ Phước lợi: Làm phước để đem lại lợi lạc cho mình

2/ Phước cầu: Làm phước do mong cầu việc có lợi cho mình, như nghe nói phóng sanh thì thọ mạng được kéo dài nên chỉ phóng sanh mà không hề biết chia sẻ giúp đỡ người hoạn nạn.

3/ Phước thiện: Làm tăng trưởng thiện lành do biết chia sẻ với nỗi khổ niềm đau của mọi người nhưng dễ bị người khác lợi dụng.

4/ Phước trí: Cao hơn phước thiện một bước, khi hành phước trí cần phải quán lý nhân duyên và thực hành Tứ vô lượng tâm.

5/ Phước vãng sanh: Phải chú ý vãng sanh ngay khi còn sống, nghĩa là luôn giữ tâm thanh tịnh, tu trong từng hơi thở không đến lúc lâm chung mới lo hộ niệm vì khi ấy thần thức mờ mịt không sáng suốt.

6/ Phước giác ngộ, giải thoát: Đây là phước cao nhất, một ngày còn sống là một ngày phải thanh tịnh tâm ý gieo duyên lành với Phật Pháp. Biết quy y Tam bảo, giữ gìn giới luật, thực hành Bát Chánh đạo…

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Trí Huệ là ai?
  • - Thầy Thích Trí Huệ đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Huệ là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Huệ ở đâu?
  • - Thầy Thích Trí Huệ sinh năm nào?
...
Xem thêm