Thầy Thích Thiện Xuân

Tiểu sử Thầy Thích Thiện Xuân

Đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân, trụ trì Tu Viện Linh Thứu (Địa chỉ: 307/4 tổ 8 Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hiệp, X. Phú Hòa Đông, H. Củ Chi, TP. HCM).

Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan
Website: http://thichthienxuan.com

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Thiện Xuân là ai?
  • - Thầy Thích Thiện Xuân đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Thiện Xuân là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Thiện Xuân ở đâu?
  • - Thầy Thích Thiện Xuân sinh năm nào?
...
Xem thêm