Thầy Thích Thiện Thuận

Tiểu sử Thầy Thích Thiện Thuận

Đại Đức Thích Thiện Thuận là trụ trì Viện Chuyên Tu. Thầy là người nổi tiếng với pháp âm “Bóng Mây” trong khóa tu mùa hè 2007, tại chùa Hoằng Pháp.

Địa chỉ: Làng Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 84.64.387.6947

Email: vienchuyentu@yahoo.com, bongmay2009@gmail.com

Website: http://vienchuyentu.com/

- Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều nhất: 

  • Thầy Thích Thiện Thuận?
  • Thầy Thích Thiện Thuận?
  • Thầy Thích Thiện Thuận?
  • Thầy Thích Thiện Thuận?
...
Xem thêm