Thầy Thích Thiện Thuận

Tiểu sử Thầy Thích Thiện Thuận

Đại Đức Thích Thiện Thuận là trụ trì Viện Chuyên Tu. Thầy là người nổi tiếng với pháp âm “Bóng Mây” trong khóa tu mùa hè 2007, tại chùa Hoằng Pháp.

Địa chỉ: Làng Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 84.64.387.6947

Email: vienchuyentu@yahoo.com, bongmay2009@gmail.com

Website: http://vienchuyentu.com/

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Thiện Thuận là ai?
  • - Thầy Thích Thiện Thuận đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Thiện Thuận là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Thiện Thuận ở đâu?
  • - Thầy Thích Thiện Thuận sinh năm nào?
...
Xem thêm